Arbeidshygiëne - Kader

Arbeidshygiëne - Algemeen

In de praktijk blijkt dat arbeidshygiënische taken vaak uitgevoerd worden door veiligheidskundigen zonder dat zij daar voor opgeleid zijn.