Interview Mark Steinbusch - Kader

Interview Mark Steinbusch

Veiligheidskunde

Interview Mark Steinbusch

Opleiding Basis Veiligheidskunde bij ISS Facility Services.
Mark Steinbusch - Manager Quality Health Safety & Environment bij ISS Facility Services.

Waarom heeft ISS besloten de medewerkers op te leiden tot Basis Veiligheidskundige?

"Als facilitair dienstverlener hebben we dagelijks zo’n 8.756 medewerkers aan het werk bij onze opdrachtgevers. Het is vanzelfsprekend dat veilig en gezond werken vooral op de werkvloer georganiseerd moeten worden. Een groot deel van onze leidinggevenden beschikt al over een VCA-VOL diploma. Daarnaast hebben we de behoefte om meer kennis en vaardigheden te trainen die zijn toegespitst op de werkzaamheden. Bedenk daarbij dat we actief zijn in alle branches van openbaar vervoer tot voedingsmiddelen industrie en van gezondheidszorg tot zware industrie en petrochemie."

Welke soort functies hadden de deelnemers?

"Deelnemers aan de Opleiding Basis Veiligheidskunde hebben verschillende operationele functies. Veelal zijn zij verantwoordelijk voor een team van 25 tot 100 medewerkers."

Is de Opleiding Basis Veiligheidskunde in de dagelijkse werkzaamheden toepasbaar voor uw medewerkers?

"Op basis van ons Plan van Aanpak Ri&E hebben we samen met Kader gekeken naar de invulling van de opleiding. Op het gebied van kennis is de opleiding toegespitst op werken op hoogte, gevaarlijke stoffen en werken met elektriciteit. Met betrekking tot de vaardigheden hebben we de opleiding voorzien van zogenaamde ‘Safety-games’ voor het uitvoeren van een werkplekinspectie, het opstellen van een RI&E en een plan van aanpak, het opstellen van een Taak Risico Analyse en het voorbereiden en presenteren van een Toolbox.

De eerste lesdag begint met theorie over ons (inter-)nationale beleid en onze visie ten aanzien van veilig en gezond werken. Aansluitend worden wet- en regelgeving behandeld. De lesstof uit de eerste lesdag vormt de rode draad door de hele opleiding. Met deze aanpak hebben we gekozen voor een stuk maatwerk dat uitstekend aansluit bij de dagelijkse praktijk omdat de inhoud van de lesstof voor de deelnemers zeer herkenbaar is."

Wat was uw verwachting van de Opleiding Basis Veiligheidskunde?

"Deelnemers moeten inzicht krijgen, kennis en vaardigheden leren en die kunnen toepassen bij het beoefenen van hun beroep."

Wat heeft het de organisatie opgeleverd?

"Voor aanvang van deze opleiding hadden we een aantal fulltime Veiligheidskundigen (MVK/HVK) aan het werk vanuit een staforganisatie. Door het opleiden van 18 deelnemers aan de Opleiding Basis Veiligheidskunde hebben we een brug geslagen naar de werkvloer. Vanaf nu kunnen we de deelnemers nog actiever gaan betrekken bij het realiseren van een ongeval vrije en gezonde werkomgeving. zodat zij op die manier ook invulling kunnen geven aan onze visie en ons beleid ten aanzien van HSE."

Wat heeft de Opleiding Basis Veiligheidskunde de medewerkers opgeleverd?

"De deelnemers hadden voor aanvang al affiniteit met gezond en veilig werken, omdat ze werkzaam zijn in specifieke branches of bij specifieke opdrachtgevers. Met het behalen van dit diploma hebben aangetoond over noodzakelijke kennis te beschikken en weten ze hoe ze deze moeten toepassen in de praktijk."

Welke vervolgopleidingen sluiten aan bij deze opleiding denkt u?

"Middelbare Veiligheidskunde"

Heeft de opleiding aan de algehele verwachting voldaan?

"Ja, deze opleiding voorziet in een actuele behoefte. Veilig en gezond werken wil iedereen, maar het gereedschap om dit mogelijk te maken krijg je als facilitaire medewerker onvoldoende tijdens de reguliere opleidingen. We volgen als bedrijf uiteraard de Arbo-catalogi en de Arbo-wet maar de opleiding van Kader is voor alle betrokkenen van toegevoegde waarde. Ook onze opdrachtgevers hebben hun waardering uitgesproken over dit initiatief." 

Lees meer over de Opleiding Basis Veiligheidskunde.