Privacyverklaring - Kader

Privacyverklaring

Privacyverklaring Kader

Kader, bureau voor kwaliteitszorg, gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, (potentiële) cursisten en relaties. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons, als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

Kader verwerkt uw persoonsgegevens die we van u, uw organisatie of van uw werkgever ontvangen in het kader van opleidingen. Het gaat om onder meer de volgende gegevens: • NAW gegevens, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer en mailadres; • Als de opleiding die u gaat volgen dit vereist, gegevens over uw vooropleiding en/ of uw CV. • Betalingsgegevens; • Voor sommige opleidingen en/ of examens is het vereist dat u zich kunt legitimeren.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Kader verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende opleidingsdoeleinden: • Het verzorgen van uw gekozen opleiding; • Het reageren op een productaanvraag of verzoek om inlichtingen over opleidingen en trainingen; • U te adviseren in de juiste opleiding • De registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan uw gekozen opleiding; • Om onze brochure aan u te versturen of om (telefonisch) contact met u op te nemen; • Om onze nieuwsbrief te versturen indien u ervoor gekozen heeft deze te ontvangen; • Uw aanwezigheid te registreren; • Het kunnen verifiëren van een uitgegeven diploma of certificaten.

Bewaartermijnen van uw persoonsgegevens

Kader bewaart uw gegevens ten allen tijden vanuit servicebeleid zodat we u als cursist tijdig kunnen informeren als uw certificaat verloopt. We kunnen u dan ook informeren over ontwikkelingen binnen uw vakgebied, uw persoonlijke ontwikkeling of u tijdig aanmelden bij de (herhalings)cursus. U hoeft dan niet opnieuw uw gegevens aan ons door te geven.

Recht van betrokkene(n)

U heeft recht om te vragen om inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens die door Kader worden verwerkt in het kader van door gevolgde opleidingen. Verzoeken met betrekking tot uw gegevens kunt u richten aan privacy@kader.nl. Kader reageert binnen 30 dagen op verzoeken om inzage, wijziging of verwijdering.

Verstrekking aan derden

Kader verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om uw diploma of certificaat te laten registreren bij het examenbureau of voor controles of audits door toezichthouders zoals het CBR voor Code 95 opleidingen of Hobeon SKO voor MVK en HVK opleidingen. Volgt u een opleiding in opdracht van uw werkgever dan kan uw werkgever vragen om inzage in uw presentie en voortgang. Kader stelt die gegevens dan beschikbaar.

Wijzigingen

Kader kan deze Privacyverklaring wijzigen/veranderen. Wij voeren wijzigingen van deze Privacyverklaring door op deze pagina. Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op: 1 mei 2018.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kunt u uw verzoek richten aan: privacy@kader.nl